• Liturgia

Chorągiew  Świętych Apostołów Piotra i Pawła  oraz   Świętego Michała Archanioła                     Plac Kościelny 1, Lidzbark Warmiński

 

Święty Piotr Apostoł - Święty Michał Archanioł - Święty Paweł Apostoł

Rzeźby i ołtarz z kolegiaty Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętego Michała Archanioła w Lidzbarku Warmińskim.

Módlmy się, aby wiara Piotra i Pawła umacniała nasze wspólne świadectwo i sprawiła, że będziemy gotowi — w razie potrzeby — nawet na męczeństwo.
Właśnie męczeństwo stało się pieczęcią świadectwa dawanego Chrystusowi przez dwóch wielkich apostołów...

Jan Paweł II,  29 czerwca 2001

Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który «jak lew ryczący krąży szukając  kogo  pożreć». (1 P 5,8).

Jan Paweł II, 24 maja 1987